VISI

Peneraju kecemerlangan kepimpinan belia dan kenegaraan.

MISI

Membangunkan pemimpin belia yang holistik dan unggul ke arah negara sejahtera.

MOTO

“Menerajui Kecemerlangan”

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan

Kemaskini Laman Ini : 2023-06-01