PIAGAM PELANGGAN

Memastikan penilaian keberkesanan kursus/program/latihan mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 4.0 pada skala 1-5

Memastikan pencapaian prestasi penyampaian Tenaga Pengajar mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 4.0 pada skala 1-5

Memastikan prasarana dan kemudahan latihan yang disediakan mendapat skor purata penilaian sekurang-kurangnya 4.0 pada skala 1-5

Memastikan pembayaran bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima
 

Memastikan supaya semua aduan dan pertanyaan pelanggan i-LEAD diberi maklumbalas dalam masa 3 hari
 

Memastikan agar tempahan penggunaan kem dan kemudahan lain oleh agensi luar diberi maklum balas dalam tempoh 7 hari selepas dokumen lengkap diterima
 

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan

Kemaskini Laman Ini : 2023-06-01