Fungsi Kluster di bawah
Sektor Pembangunan

BAHAGIAN INOVASI DAN JAMINAN KUALITI

Cawangan Inovasi Dan Kualiti
Cawangan Akreditasi Dan Pengiktirafan

BAHAGIAN PENYELARASAN STRATEGIK

Cawangan Perancangan
Cawangan Kerjasama Strategik

 BAHAGIAN PENGURUSAN

Cawangan Kewangan Dan Perolehan
Cawangan Pentadbiran Am Dan Aset

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan

Kemaskini Laman Ini : 2023-06-01