PENGENALAN I-LEAD

Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan

i-LEAD adalah sebuah institusi baharu yang menyediakan platform khusus untuk membentuk ‘future-ready leaders’ yang akan menjadi tonggak kepimpinan pelbagai sektor di masa hadapan berteraskan kepada 5 elemen berikut:

Kepimpinan

Kenegaraan

Pembangunan Watak dan Jati Diri

Kesukarelawan

Keusahawanan

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan