NILAI BERSAMA i-LEAD

PROFESIONAL

Tekun dan bertanggungjawab dalam setiap tugasan bagi menghasilkan kerja yang berkualiti dan berimpak tinggi.

INTEGRITI

Amanah dan jujur dalam melaksanakan tanggungjawab demi kepentingan i-LEAD

INOVASI

Sentiasa proaktif dalam memberikan idea-idea baharu dan kreatif yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti
 i-LEAD

KETEPATAN

Memastikan kesahihan maklumat, ketepatan waktu, dan mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan tugasan

HORMAT

Hormat menghormati, berbudi bahasa dan bersopan santun sesama warga kerja dan pelanggan

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan

Kemaskini Laman Ini : 2023-03-13