VISI

Pemacu kecemerlangan kepimpinan belia masa hadapan yang bertaraf global.

MISI

Peneraju kepimpinan belia yang unggul menerusi pengukuhan potensi dan bakat kepimpinan ke aras masyarakat yang sejahtera.

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan