PENGURUSAN TERTINGGI

KETUA PENGARAH

YBRS. ENCIK ABDULLAH BIN HASAN

TIMBALAN KETUA PENGARAH
(KECEMERLANGAN)

YBRS. ENCIK MOHD NIZAM BIN ISMAIL

TIMBALAN KETUA PENGARAH
(PEMBANGUNAN)

YBHG. DATUK ROSLAN BIN EUSOFF

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan