FUNGSI

  • Pembangunan Kepakaran
  • Penyelidikan dan Pembangunan Kurikulum / Modul
  • Akreditasi
  • Khidmat Nasihat dan Runding Cara
  • Pengurusan Latihan
  • Pemantauan dan Penilaian Kualiti Latihan

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan