BERITA TERKINI

PERBINCANGAN PENYELARASAN PEMERIKSAAN TEKNIKAL DAN DOKUMENTASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) ELEMEN LATIHAN MFLS BAGI TAHUN 2022 - BAHAGIAN PENYELARASAN STRATEGIK
PERBINCANGAN PENYELARASAN PEMERIKSAAN TEKNIKAL DAN DOKUMENTASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) ELEMEN LATIHAN MFLS BAGI TAHUN 2022 - BAHAGIAN PENYELARASAN STRATEGIK
PROGRAM EKSEKUTIF MUDA (ProEM) SIRI 5/2022 - KLUSTER KEPIMPINAN
PROGRAM EKSEKUTIF MUDA (ProEM) SIRI 5/2022 - KLUSTER KEPIMPINAN
SEMINAR KERJAYA PENYERLAHAN POTENSI ANAK MUDA - KEM WAWASAN NEGARA BESUT
SEMINAR KERJAYA PENYERLAHAN POTENSI ANAK MUDA - KEM WAWASAN NEGARA BESUT
SEMINAR KEPIMPINAN BELIA AWAL SMK PADANG MIDIN - KEM WAWASAN NEGARA BESUT
SEMINAR KEPIMPINAN BELIA AWAL SMK PADANG MIDIN - KEM WAWASAN NEGARA BESUT

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan