BERITA TERKINI

KUNJUNG HORMAT KE KPM
KUNJUNG HORMAT KE KPM

PUTRAJAYA, 13 Ogos 2020- Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD) telah mengadakan kunjung hormat ke atas Ketua Pengarah...

KURSUS PELAN TINDAKAN KECEMASAN BERSAMA PIHAK INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (NIOSH)
KURSUS PELAN TINDAKAN KECEMASAN BERSAMA PIHAK INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (NIOSH)

MERU, 12 Ogos 2020- i-LEAD menerusi Bahagian Inovasi dan Jaminan Kualiti telah melaksanakan Kursus Pelan Tindakan Kecemasan bersama pihak NIOSH...

KURSUS PELAPORAN DAN PENYIASATAN INSIDEN
KURSUS PELAPORAN DAN PENYIASATAN INSIDEN

MERU, 10 Ogos 2020- Bahagian Inovasi dan Jaminan Kualiti i-LEAD telah melaksanakan Kursus Pelaporan dan Penyiasatan Insiden bersama pihak Institut...

BENGKEL MIGRASI DATA
BENGKEL MIGRASI DATA

TANJUNG MALIM,10 Ogos 2020- Bahagian Pengurusan, i-LEAD telah mengadakan Bengkel Migrasi Data Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri melibatkan semua Bahagian,...

LOKASI

KEM WAWASAN NEGARA

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan