Alamat

Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan.
Kementerian Belia dan Sukan.
Aras 1, Blok B3, Kompleks Jabatan Perdana Menteri,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya

No Telefon / No Faks

03-8872 4600 / 03-8888 3451

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan