Kuala Lumpur, 5 Januari 2023 - Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD) menerusi Bahagian Inovasi dan Jaminan Kualiti telah mengadakan satu sesi perbincangan strategik pada 5 Januari 2023 bertempat dia Bilik Perbincangan Tepat, i-LEAD.

Perbincangan ini telah melibatkan pegawai-pegawai daripada Bahagian Penyelarasan Strategik, Kluster Kepimpinan, Kluster Modal Insan dan Kluster Kerjaya i-LEAD bagi membincangkan dan memperhalusi senarai semak program yang bakal digunakan oleh semua program latihan di bawah pengendalian i-LEAD.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan

Kemaskini Laman Ini : 2023-03-13