Kuala Lumpur, 04 Februari – Program Malaysia Future Leaders School (MFLS) telah memasuki fasa ketiga iaitu MFLS Tier 3. Fasa ini bermula pada 31 Januari 2020 sehingga 12 Mac 2020.

Program MFLS Tier 3 ini bertujuan melahirkan pemimpin belia sebagai rakan strategik dalam pembangunan negara serta berkeupayaan berperanan di peringkat antarabangsa. Di samping berpeluang menjalani in-house training dan attachment di Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), dan syarikat swasta.

Seramai 240 orang yang terpilih akan melalui peringkat yang lebih tinggi mencakupi elemen kepimpinan, komunikasi, kenegaraan, pembinaan karakter, kesukarelawanan, keusahawanan dan pengantarabangsaan.
Pemimpin masa hadapan negara!

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hak Cipta Terpelihara © 2019 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | i-LEAD
Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat Dan Portal, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Belia Dan Sukan

Kemaskini Laman Ini : 2023-03-13